Unitat d'informacióEnrere

D'acord amb la disposició addicional, relativa a les unitats d'informació, del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, la Secretaria Tècnica, d'Assumptes Jurídics i de Contractació de la Corporació Sanitària Parc Taulí (a/e: transparencia@tauli.cat) és la responsable de la unitat d'informació de la Coordinació Logística Sanitària, IAE, en materìa de transparència i informació pública.

Si esteu interessats en alguna informació que no apareix en aquest web i voleu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, aneu a l'apartat "Sol·licitud d'accés a la informació pública".