CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ

Convocatòries per a la cobertura definitiva de les places mitjançant concurs per mèrits o mitjançant concurs-oposició.

Aquí trobarà els diferents processos oberts per Coordinació Logística Sanitària AIE, les bases de cada procés, i l'accés per a lliurar la documentació requerida.

Recordi que tota la documentació ha d'estar comprimida en un únic fitxer (a través de Winzip o Winrar) i el nom del fitxer ha de portar l'estructura de:

nom_cognoms_CODICONV.zip o nom_cognoms__CODICONV.rar (LUIS_CLSCLS_CODICONV.zip o LUIS_CLSCLS_CODICONV.rar)

Per a més informació, pot enviar correu a convocatoria@cls-aie.com

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER CONCURS-OPOSICIÓ

Descripció Estat
INSTRUCCIONS PROCEDIMENTS ACCEDIR
21CLS-GPST-CONT-001 - CONTRAMESTRE ACCEDIR
21CLS-GPAD-AUXRH-001 - ADMINISTRATIU RRHH ACCEDIR
21CLS-GPAD-AUXMG-001 - ADMINISTRATIU MAGATZEM ACCEDIR
21CLS-GPMOV-MMGPL-001 - MOSSO MAGATZEM PLATAFORMA LOGÍSTICA ACCEDIR
21CLS-GPMOV-MMGPL-INT-001 - MOSSO MAGATZEM LOGÍSTICA INTERNA ACCEDIR

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER CONCURS PER MÈRITS

INSTRUCCIONS PROCEDIMENTS ACCEDIR
21CLS-GPST-DIR-001 DIRECCIÓ DE SERVEIS DEPARTAMENT ACCEDIR
21CLS-GPAD-OFCOMP-001 - ADMINISTRATIU COMPTABLE ACCEDIR